Avtalet ska tillgodose behovet av konsultinsatser för att ta fram underlag för inköp genom avrop eller upphandling. Konsultinsatserna ska omfatta behovsanalyser, projektering, underlag för avrop/upphandling, utvärdering av inkomna anbud samt slutbesiktning av installationer

Ytterligare information om hur man avropar från avtalet finns i avtalskatalogen