Efter den 30 november kommer det inte vara möjligt att köpa datorer förrän det nya avtalet är på plats. Det kan vara bra att planera in köp av datorer innan den 30 november baserat på behov fram till och med första kvartalet 2020. Observera att detta avser endast datorer.

Avtalen för servrar och lagring, telefoni och kringutrustning löper på så dessa går bra att handla även efter den 30 november.

Ev. frågor med anledning av avtal besvaras av Inköps- och Upphandlingssektionen på Ekonomiavdelningen via Serviceportalen