Hit ska SU:s verksamheter vända sig för bokning av julbord. Avtalet träder i kraft 1april och gäller i 2 år med förlängningsmöjlighet om ytterligare 2 år.Fram till avtalsstart pågår arbete med att implementera avtalet i beställningsportalen.Mer information om hur avropen ska gå till kommer framöver