Abonnemang från SU:s nuvarande avtal upphör automatiskt efter 2019-08-28.

Nya beställningar görs av institutionerna/enheterna via SU:s e-handelssystem fr o m 2019-08-12. All information om det nya avtalet finns i avtalskatalogen fr o m 2019-08-12.

Frågor om det nya avtalet hänvisas till serviceportalen.

Se videoguide här

Observera att det är institutionerna/motsvarande som själva behöver genomföra beställning för att fruktkorgsabonnemang ska börja levereras.

Samtliga SU:s fruktkorgsabonnemang gör automatisk uppehåll under from vecka 52 2019 tom vecka 1 2020.
From v2 fortsätter leverans av ordinarie abonnemang. Du behöver inte göra någon ny beställning för detta.

Ändring av abonnemang ska meddelas leverantören via e-handelssystemet:
Logga in i Raindanceportalen, gå till Inköp > Beställ > Inköpsuppdrag. Välj formulär SU Fruktkorgar 2019 – Ändring av abonnemang.