Universitetet har nu tecknat ett ramavtal för blommor som gäller olika former av blomsterarrangemang, buketter och hyrväxter.

För att få en fungerande, flexibel och enkel avropsordning används en fördelningsnyckel där beställaren fritt väljer leverantör från listan utifrån:


• Pris
• Efterfrågade produkter
• Leveransmöjlighet
• Miljöanpassat utbud

Leverantörernas namn samt kontaktuppgifter hittar du i avtalskatalogen.