På förekommen anledning.


Det är inte tillåtet att använda sig av tjänsten AirBnb, HomeAway eller liknande vid tjänsteresor.

SU har ett ansvar att säkerställa att de leverantörer vi anlitar inte ägnar sig åt penningtvätt eller brister i sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter. AirBnb och HomeAway är endast en förmedlings- och bokningstjänst och det finns ingen möjlighet för SU att genomföra nödvändiga kontroller gentemot de enskilda uthyrarna. Det är inte heller möjligt att kontrollera arbetsförhållanden.
Detta gäller även bokningar utomlands.