Inga nya bokningar kan göras från MyCab. Vid beställning av taxi, fram tills dess att ett nytt avtal är på plats, kontakta någon av de etablerade taxiföretagen. Resor med FlygTaxi/TågTaxi, i samband med tjänsteresor, kan som vanligt bokas via vår avtalsleverantör BCD.

Stockholms universitet kommer, tillsammans med andra lärosäten, snarast påbörja upphandling av ett lokalt taxiavtal. Markus Lundström, på inköps- och upphandlingssektionen, kommer att hålla i upphandlingen.

Är du intresserad av att delta i en referensgrupp, kontakta Markus snarast via e-post: markus.lundström@su.se. Referensgruppen har till uppgift att tillsammans med upphandlaren ta fram ett avtal som så bra som möjligt täcker behovet hos de verksamheter som ska följa avtalet.

 

Susanne Ekman, upphandlingschef