Beställningar kommer att kunna skapas i E-handelsportalen/Raindance från och med 17 december enligt implementeringsplanen.

Målgruppen: IT beställare


Drop-in support

Vi har bokat in två tillfällen för Drop-in support för dig som måste beställa IT klienter i december och januari. Ingen föranmälan krävs, kostnadsfri support.

  • Onsdagen 18 december 2019 kl. 14-16, plats Paviljongen C/D, konferensrum Solen plan 1
  • Torsdagen 16 januari 2020 kl. 14-16, plats Pavljongen C/D, konferernsrum Solen plan1

Ta med din dator och besök oss för att lägga e-beställningar på plats.

  • Om du redan har konto i Raindanceportalen kommer du få beställarbehörighet på plats och vi kan hjälpa dig att lägga en riktig beställning direkt.
  • Om du inte har konto i Raindanceportalen får du konto via en blankett som ska signeras av chef/prefekt. Fyll i blankett minst 5 dagar innan supporttillfället och skicka till Ekonomiavdelningen.

Även redan utbildade beställare som önskar hjälp med e-handel är välkomna.

 

Grundutbildning i E-handelsportalen


Vi erbjuder som vanligt Grudutbildningar i e-handelsportalen. Du hittar kurstillfällen och anmälan här.

Frågor kring utbildningen får ni gärna skicka via Serviceportalen
                                                                                                                                                                                                                                        
Välkomna önskar:
Samantha Gainsford, Camilla Holm och Yoshiko Takai