Drop-in support
 

Vi har bokat in två tillfällen för Drop-in support för dig som måste beställa IT klienter i december och januari. Ingen föranmälan krävs, kostnadsfri support.
•Onsdagen 18 december 2019 kl. 14-16, plats Paviljongen C/D, konferensrum Solen plan 1
•Torsdagen 16 januari 2020 kl. 14-16, plats Pavljongen C/D, konferernsrum Solen plan1

Ta med din dator och besök oss för att lägga e-beställningar på plats.
•Om du redan har konto i Raindanceportalen kommer du få beställarbehörighet på plats och vi kan hjälpa dig att lägga en riktig beställning direkt.
•Om du inte har konto i Raindanceportalen får du konto via en blankett som ska signeras av chef/prefekt. Fyll i blankett minst 5 dagar innan supporttillfället och skicka till Ekonomiavdelningen.

Även redan utbildade beställare som önskar hjälp med e-handel är välkomna.

 

Grundutbildning i E-handelsportalen


 Vi erbjuder som vanligt Grudutbildningar i e-handelsportalen. Du hittar kurstillfällen och anmälan här.

Frågor kring utbildningen får ni gärna skicka via Serviceportalen
                                                                                                                                                                                                                                         
 Välkomna önskar:
 Samantha Gainsford, Camilla Holm och Yoshiko Takai