Stockholms universitet har hävt avtal med AJ E-print avseende Ramavtal tryckeritjänster delområde 4 – Utbildningskataloger, broschyrer och liknande.

Ny rangordnad nummer 1 är Universitetsservice Us AB.

Aktuella leverantörer på samtliga delområden hittar ni i Avtalskatalogen

Susanne Ekman
Upphandlingschef/Head of Procurement