Nu finns ett nytt ramavtal på plats avseende juridiska tjänster med totalt fyra (4) leverantörer. Avtalet täcker upp ett antal rättsområden och är rangordnat.

För närmare information, vänligen se Stockholms universitets avtalskatalog.

Tecknade ramavtal kommer att kunna avropas av SU:s rektor, prorektor, vicerektorer, förvaltningschef, chefsjurist samt av avdelningschefer inom universitetsförvaltningen, men även av dekaner och prefekter.

Har ni övriga frågor om avtalet och dess tillämpning vänligen kontakta: Stefan Gustafsson, upphandlare eller Thomas Torpfeldt, avtalscontroller