Det statliga ramavtalet för kontorsmateriel löper ut den 21 augusti 2019. Det innebär att från och med den 22 augusti får verksamheterna vid Stockholms universitet inte längre beställa kontorsmateriel från Staples Sweden AB. Kammarkollegiet har påbörjat en ny upphandling av kontorsmateriel, men det nya avtalet kommer inte vara klart innan det gamla löper ut. Stockholms universitet har därför tecknat ett interimsavtal med Office Depot för att försäkra leveransen av kontorsmateriel fram till dess att ett avrop från det nya statliga ramavtalet genomförts.


Staples kontorsprodukter kommer att plockas bort ur E-handelsportalen och ersättas med varor från Office Depot. Samtliga beställningar av kontorsmateriel ska göras via E-handelsportalen. När det nya statliga ramavtalet för kontorsmateriel börjar gälla, kommer Stockholms universitet att teckna ett nytt avtal med vinnande leverantör.


För frågor om beställning av kontorsmateriel, kontakta Ekonomiavdelningen via Serviceportalen.