Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. Förändringarna innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna höjs något.
Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU
Varor och tjänster, Statliga myndigheter, 1 365 782 SEK
Direktupphandlingsgräns, 586 907 SEK