För att kunna beställa från detta avtal behöver varje beställare registreras av inköp & upphandlingssektionen. Uppgifter för nya beställare med godkännande av prefekt/motsvarande chef anges i detta formulär:
https://survey.su.se/Registrering av beställare för livsmedel, MatHem

MatHem godtar endast beställare som bekräftats av SU:s inköpssektion. Det går inte att registrera konto direkt på leverantörens hemsida. Aktivering av konto bekräftas inom två arbetsdagar.

Kort om avtalet

Avtalet omfattar livsmedel av konsumentkaraktär och kompletterar SU:s befintliga avtal gällande livsmedel. Befintliga avtal ska användas i första hand, t.ex. cateringtjänster, livsmedel för fika, mjölkprodukter etc.

Detta avtal omfattar inte:

  • Cateringtjänster
  • Livsmedel avsedda för vidareförsäljning i café.
  • Fruktkorgar

MatHems övriga sortiment som inte omfattas av detta avtal FÅR INTE beställas, t.ex. hygienartiklar, köksapparater, städartiklar m.m.

Avtalsstart är planerad till mitten av februari 2019. Avtalet kommer då publiceras i SU:s avtalskatalog.
 

Info från inköps- och upphandlingssektionen

Inköp & Upphandlingssektionen genomför en översyn av SU:s avtal gällande livsmedelsinköp. Målet är att skapa tydliga och enkla beställningsvägar för SU:s alla användare.

SU har befintliga avtal som till viss del kan överlappa detta avtal. Gränsdragningen får göras utifrån syftet med varje beställning.