De bussbolag som ska användas är rangordnade enligt nedan:

1. Bergkvarabuss AB
Kontaktinfo/beställning:

Tel 0480-425500, fax 0480-42 55 50, mail info@bergkvarabuss.se. Kontaktperson Henrik Bergerstam, henrik.bergerstam@bergkvarabuss.se, Tel direkt 0480-42 55 13.
 

2. Ekmanbuss Flexibussitet AB
Kontaktinfo/beställning:

Tel Dygnet runt: 08–16 59 33 E-post: info@ekmanbuss.se
Vi har öppet måndag - fredag kl. 09:00 – 17:00 och lunch mellan 12:00 – 13:00
Trafikledare är: hakan.staaf@ekmanbuss.se
 

3. Håbo Buss AB
Kontaktinfo/beställning:

Tel: 08-23 23 70, Fax: 0171-520 05, E-post: info@habobuss.se
Vi har öppet måndag – fredag 09:00-17:00 med lunch stängt 12:00-13:00.
Övrig tid nås vi på jourtelefon 070 677 83 83 vid akuta ärenden.
Vi som arbetar dagligen med bokningar är Sara Ahlström och Ann Jansson.
 

Rangordningen innebär att nummer 1 ska kontaktas i första hand. Kan inte nr 1 leverera kontaktar man nummer 2 på listan osv.

Bussar med allt från 6 till 72 platser går att boka samt även bussar med anpassning för funktionshindrade.

För en korrekt uppföljning av avtalet ombeds ni lämna feedback till ansvarig upphandlare Stefan Gustafsson eller avtalscontroller Thomas Torpfeldt