Stockholms universitet har genomfört en upphandling av taxitjänster inom Storstockholm.

Implementering pågår.

Vid beställning av taxi, fram tills dess att ett nytt avtal är på plats, kontakta någon av de etablerade taxiföretagen. Resor med FlygTaxi/TågTaxi, i samband med tjänsteresor, kan som vanligt bokas via vår avtalsleverantör Egencia.