Tilldelningsbeslut i upphandlingen av Molekylärbiologiska produkter har annonserats och beslutet har överprövats av en leverantör.

De nuvarande avtalen upphör att gälla vid årsskiftet förutom avtal med 4 leverantörer (Qiagen AB, Techtum Lab AB, TAG Copenhagen A/S, Science Imaging Scandinavia AB) som upphör att gälla redan den sista november 2017.

En överprövning i förvaltningsrätten kan ta flera månader. För att trygga tillgången på produkter och för att beställningar under perioden när det är avtalslöst inte ska betraktas olagliga direktupphandlingar, föreslår vi på Ekonomiavdelningen, att innan de nuvarande avtalen upphör att gälla att verksamheten beställer sådana produkter som ni vet, kommer att behövas under de närmaste månaderna.

Vid frågor använd Serviceportalen

 

The award decision of the procurement of Molecular Biology Products is published and one tenderer has made a complaint against the award decision to Förvaltningsrätten (Administrative Court).

The current agreements will cease to be valid by the end of 2017 except for four agreements with the suppliers (Qiagen AB, Techtum Lab AB, TAG Copenhagen A/S, Science Imaging Scandinavia AB). The validity time for those agreements will cease by the end of November 2017.

A review procedure at Förvaltningsrätten can last for several months. To secure availability of products and not jeopardizing to perform illegal direct procurements, the Finance Department encourages, ordering of products that are planned to be used during the following months, before we have a non-agreement situation.

If you have questions use Serviceportalen