Mallar direktupphandling

Här hittar du de mallar och blanketter som ska användas i de delar av upphandlings- och inköpsprocessen som verksamheterna själva ansvarar för, det vill säga direktupphandlingar och avrop från ramavtal.

 


Svenska

 

Engelska/English

 

 

ALO05 och ABK96 mallar finner du på gamla sidan för Blanketter, mallar och standardavtal