100 Humanistiska fakultetsnämnden

102 Filosofiska institutionen

103 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

104 Historiska institutionen (Inklusive Centrum för medeltidsstudier)

106 Institutionen för kultur och estetik

108 Institutionen för arkeologi och antikens kultur

112 Osteologi

116 Strindbergsprojektet

119 IC

120 Institutionen för mediestudier (Inkl. Modevetenskap)

121 Institutionen för de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  

122 Accelerator                                          

150 Engelska institutionen

153 Institutionen för lingvistik

154 Institutionen för svenska och flerspråkighet

158 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

161 Institutionen för språkdidaktik

165 Romanska och klassiska institutionen

172 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

199 Gemensam fördelning humanistiska fakulteten

200 Juridiska fakultetsnämnden

220 Juridiska institutionen

299 Gemensam fördelning juridiska fakulteten

300 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

301 Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

302 Företagsekonomiska institutionen

303 Institutet för internationell ekonomi (IIES)

304 Kulturgeografiska institutionen

305 Nationalekonomiska institutionen

306 Institutionen för pedagogik och didaktik inklusive Avdelningen för internationell och jämförande pedagogik

308 Psykologiska institutionen

309 Socialantropologiska institutionen

310 Sociologiska institutionen inklusive Demografi

311 Statistiska institutionen

312 Kriminologiska institutionen

314 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

317 Specialpedagogiska institutionen

318 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med Centrum för barnkulturforskning

320 Statsvetenskapliga institutionen

321 Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

323 Institutionen för data- och systemvetenskap

328 Institutet för social forskning (SOFI)

331 Stressforskningsinstitutet

333 Institutionen för folkhälsovetenskap

399 Gemensam fördelning samhällsvetenskapliga fakulteten

400 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

401 Institutionen för astronomi

402 Fysikum

403 Matematiska institutionen

404 Meteorologiska institutionen (MISU)

405 Internationella Meteorologiska institutionen

406 Alba Nova universitetscentrum

408 Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

412 Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA)

431 Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

432 Institutionen för material- och miljökemi

433 Institutionen för organisk kemi

460 Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

463 Institutionen för naturgeografi

464 Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

465 Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

468 Zoologiska institutionen

473 Institutionen för ekologi, miljö och botanik

474 Institutionen för medicinsk näringslära

478 Institutionen för neurokemi

481 Stockholm Resilience Centre

483 Bergianska botaniska trädgården (BBT)

484 Östersjöcentrum

485 Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi                             

490 Nordita

499 Gemensam fördelning Naturvetenskapliga fakulteteten

500 Nämnden för fakultetsgemensam verksamhet

508 Samordningsgruppen för lärarutbildningarna

525 Universitetsbiblioteket

600 Avdelningen för planerings- och ledningsstöd

645 Fastighetsavdelningen

647 IT-avdelningen

648 Samverkansavdelningen

649 Avdelningen för arkiv och registratur

652 Områdeskansliet för humanvetenskap

653 Områdeskansliet för naturvetenskap

654 Personalavdelningen

655 Ekonomiavdelningen

657 Internrevisionen

658 Lärarutbildningskansliet

662 Avdelningen för forskningsstöd

670 Studentavdelningen

699 Gemensam fördelning förvaltning

701 Områdesnämnden för humanvetenskap

702 Områdesnämnden för naturvetenskap

800 Gemensamt

801 Övrigt gemensamt

803 Gåvomedel förvaltningen

850 Sveriges universitets och högskoleförbund

851 Stockholms akademiska forum