Institutioner/motsvarande i nummerordning

100 Humanistiska fakultetsnämnden
102 Filosofiska institutionen
103 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
104 Historiska institutionen
106 Institutionen för kultur och estetik
108 Institutionen för arkeologi och antikens kultur
116 Strindbergsprojektet
120 Institutionen för mediestudier
122 Accelerator                               
130 Institutionen för ämnesdidaktik (sammanslagning av inst 121, 161, 408 fr 1/1-22)
150 Engelska institutionen
153 Institutionen för lingvistik
154 Institutionen för svenska och flerspråkighet
158 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
165 Romanska och klassiska institutionen
172 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
200 Juridiska fakultetsnämnden
220 Juridiska institutionen
300 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
301 Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
302 Företagsekonomiska institutionen
303 Institutet för internationell ekonomi (IIES)
304 Kulturgeografiska institutionen
305 Nationalekonomiska institutionen
306 Institutionen för pedagogik och didaktik
308 Psykologiska institutionen
309 Socialantropologiska institutionen (Inst 321 flyttas från 1/1-22)
310 Sociologiska institutionen
311 Statistiska institutionen
312 Kriminologiska institutionen
314 Institutionen för socialt arbete
317 Specialpedagogiska institutionen
318 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
320 Statsvetenskapliga institutionen
323 Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
328 Institutet för social forskning (SOFI)
333 Institutionen för folkhälsovetenskap
400 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
401 Institutionen för astronomi
402 Fysikum
403 Matematiska institutionen
404 Meteorologiska institutionen (MISU)
405 Internationella meteorologiska institutionen
431 Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
432 Institutionen för material- och miljökemi (MMK)
433 Institutionen för organisk kemi
460 Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
463 Institutionen för naturgeografi
464 Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
465 Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)
468 Zoologiska institutionen
473 Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)
474 Institutionen för medicinsk näringslära
481 Stockholms Resilienscentrum
483 Bergianska botaniska trädgården (BBT)
484 Östersjöcentrum
485 Institutionen för miljövetenskap (ACES)                    
490 Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics)
600 Rektors kansli
641 Kommunikationsavdelningen
645 Fastighetsavdelningen
647 IT-avdelningen
652 Områdeskansliet för humanvetenskap 
653 Områdeskansliet för naturvetenskap
654 Personalavdelningen
655 Ekonomiavdelningen
657 Internrevisionen
662 Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
670 Studentavdelningen
680 Stockholms universitetsbibliotek
701 Områdesnämnden för humanvetenskap
850 Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF)
851 Stockholms Akademiska Forum (Staf)

Institutioner i bokstavsordning

122 Accelerator
108 Arkeologi och antikens kultur, Institutionen för
172 Asien-, mellanöstern- och turkietstudier, Institutionen för
401 Astronomi, Institutionen för
318 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
483 Bergianska botaniska trädgården (BBT)
431 Biokemi och biofysik, Institutionen för
460 Biologisk grundutbildning (BIG)
323 Data-och systemvetenskap, Institutionern för (DSV)
473 Ekologi, miljö och botanik, Institutionen för (DEEP)
655 Ekonomiavdelningen
301 Ekonomisk historia och internationella relationer, Institutionen för
150 Engelska institutionen
103 Etnologi, religionshistoria, genusvetenskap, Institutionen för (ERG)
645 Fastighetsavdelningen
102 Filosofiska institutionen
333 Folkhälsovetenskap, Institutionen för
662 Forsknings- och samverkansstöd, Avdelningen för
402 Fysikum
302 Företagsekonomiska institutionen
464 Geologiska vetenskaper, Institutionen för (IGV)
104 Historiska institutionen
100 Humanistiska fakultetsnämnden
303 Internationell ekonomi, Institutet för (IIES)
405 Internationella meteorologiska institutionen
657 Internrevisionen
647 IT-avdelningen
200 Juridiska fakultetsnämnden
220 Juridiska institutionen
641 Kommunikationsavdelningen
312 Kriminologiska institutionen
106 Kultur och estetik, Institutionen för
304 Kulturgeografiska institutionen
153 Lingvistik, Institutionen för
403 Matematiska institutionen
432 Material- och miljökemi, Institutionen för (MMK)
474 Medicinsk näringslära, Institutionen för
120 Mediestudier, Institutionen för (IMS)
404 Meteorologiska institutionen (MISU)
485 Miljövetenskap, Institutionen för (ACES)
465 Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Institutionen för (MBW)
305 Nationalekonomiska institutionen
463 Naturgeografi, Institutionen för
400 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
490 Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics)
652 Områdeskansliet för humanvetenskap
653 Områdeskansliet för naturvetenskap
701 Områdesnämnden för humanvetenskap
433 Organisk kemi, Institutionen för
306 Pedagogik och didaktik, Institutionen för
654 Personalavdelningen
308 Psykologiska institutionen
600 Rektors kansli
165 Romanska och klassiska institutionen
300 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
158 Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Institutionen för
309 Socialantropologiska institutionen
328 Socialforskning, Institutet för (SOFI)
314 Socialt arbete, Institutionen för
310 Sociologiska institutionen
317 Specialpedagogiska institutionen
311 Statistiska institutionen
320 Statsvetenskapliga institutionen
851 Stockholms Akademiska Forum (Staf)
481 Stockholms Resilienscentrum
680 Stockholms universitetsbibliotek
116 Strindbergsprojektet
670 Studentavdelningen
154 Svenska och flerspråkighet, Institutionen för
850 Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
468 Zoologiska institutionen
130 Ämnesdidaktik, Institutionen för
484 Östersjöcentrum