Institutioner i bokstavsordning se längre ner på sidan.


Nummerordning
 

100 Humanistiska fakultetsnämnden

102 Filosofiska institutionen

103 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

104 Historiska institutionen

106 Institutionen för kultur och estetik

108 Institutionen för arkeologi och antikens kultur

116 Strindbergsprojektet

120 Institutionen för mediestudier

121 Institutionen för de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik  

122 Accelerator                                          

150 Engelska institutionen

153 Institutionen för lingvistik

154 Institutionen för svenska och flerspråkighet

158 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

161 Institutionen för språkdidaktik

165 Romanska och klassiska institutionen

172 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

200 Juridiska fakultetsnämnden

220 Juridiska institutionen

300 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

301 Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

302 Företagsekonomiska institutionen

303 Institutet för internationell ekonomi (IIES)

304 Kulturgeografiska institutionen

305 Nationalekonomiska institutionen

306 Institutionen för pedagogik och didaktik

308 Psykologiska institutionen

309 Socialantropologiska institutionen

310 Sociologiska institutionen

311 Statistiska institutionen

312 Kriminologiska institutionen

314 Institutionen för socialt arbete

317 Specialpedagogiska institutionen

318 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

320 Statsvetenskapliga institutionen

321 Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

323 Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

328 Institutet för social forskning (SOFI)

331 Stressforskningsinstitutet

333 Institutionen för folkhälsovetenskap

400 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

401 Institutionen för astronomi

402 Fysikum

403 Matematiska institutionen

404 Meteorologiska institutionen (MISU)

405 Internationella Meteorologiska institutionen

408 Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

431 Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

432 Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

433 Institutionen för organisk kemi

460 Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

463 Institutionen för naturgeografi

464 Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

465 Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)

468 Zoologiska institutionen

473 Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)

474 Institutionen för medicinsk näringslära

481 Stockholm Resilience Centre

483 Bergianska botaniska trädgården (BBT)

484 Östersjöcentrum

485 Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)                           

490 Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics)

525 Universitetsbiblioteket

600 Rektorskansliet

645 Fastighetsavdelningen

647 IT-avdelningen

648 Samverkansavdelningen

652 Områdeskansliet för humanvetenskap

653 Områdeskansliet för naturvetenskap

654 Personalavdelningen

655 Ekonomiavdelningen

657 Internrevisionen

662 Avdelningen för forskningsstöd

670 Studentavdelningen

701 Områdesnämnden för humanvetenskap

850 Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF)

851 Stockholms Akademiska Forum (STAF)

 

Bokstavsordning

 

122 Accelerator

108 Arkeologi och antikens kultur, Institutionen för

172 Asien-, mellanöstern- och turkietstudier, Institutionen för

401 Astronomi, Institutionen för

318 Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

483 Bergianska botaniska trädgården (BBT)

431 Biokemi och biofysik, Institutionen för

460 Biologisk grundutbildning (BIG)

323 Data-och systemvetenskap (DSV)

473 Ekologi, miljö och botanik (DEEP)

655 Ekonomiavdelningen

301 Ekonomisk historia och internationella relationer, Institutionen för

150 Engelska institutionen

103 Etnologi, religionshistoria, genusvetenskap (ERG), Institutionen för

645 Fastighetsavdelningen

102 Filosofiska institutionen

333 Folkhälsovetenskap, Institutionen för

662 Forskningsstöd

402 Fysikum

302 Företagsekonomiska institutionen

464 Geologiska vetenskaper (IGV), Institutionen för

104 Historiska institutionen

100 Humanistiska fakultetsnämnden

121 Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Institutionen för

303 Internationell ekonomi (IIES), Institutet för

405 Internationella meteorologiska institutionen

657 Internrevisionen

647 IT-avdelningen

200 Juridiska fakultetsnämnden

220 Juridiska institutionen

312 Kriminologiska institutionen

106 Kultur och estetik, Institutionen för

304 Kulturgeografiska institutionen

153 Lingvistik, Institutionen för

403 Matematiska institutionen

408 Matematikämnets och natvetenskapsämnenas didaktik (MND), Institutionen för

432 Material- och miljökemi (MMK), Institutionen för

474 Medicinsk näringslära, Institutionen för

120 Mediestudier (IMS), Institutionen för

404 Meteorologiska institutionen (MISU)

485 Miljövetenskap och analytisk kem (ACES), Institutionen för

465 Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW), Institutionen för

305 Nationalekonomiska institutionen

463 Naturgeografi, Institutionen för

400 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

490 Nordita

652 Områdeskansliet humanvetenskap

653 Områdeskansliet naturvetenskap

701 Områdesnämnden för humanvetenskap

433 Organisk kemi, Institutionen för

306 Pedagogik och didaktik, Institutionen för

654 Personalavdelningen

308 Psykologiska institutionen

600 Rektorskansliet

165 Romanska och klassiska institutionen

300 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

648 Samverkansavdelningen

158 Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Institutionen för

309 Socialantropologiska institutionen

328 Socialforskning (SOFI), Institutet för

314 Socialt arbete, Institutionen för

310 Sociologiska institutionen

317 Specialpedagogiska institutionen

161 Språkdidaktik, Institutionen för

311 Statistiska institutionen

320 Statsvetenskapliga institutionen

851 Stockholms Akademiska Forum (STAF)

321 Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

481 Stockholm Resiliens Centre

331 Stressforskningsinstitutet

116 Strindbergsprojektet

670 Studentavdelningen

154 Svenska och flerspråkighet, Institutionen för

850 Sveriges universitets- & högskoleförbund (SUHF)

525 Universitetsbiblioteket

468 Zoologiska institutionen

484 Östersjöcentrum