För aktuellt OH-påslag se filen ”Indirekta kostnader UGA o FUF 2019...” nedan.

Övriga frågor kring full kostnadsredovisning besvaras av Ekonomiavdelningen.