Ekonomi

Ekonomi

Stöd- och styrinformation inom ekonomi och forskningsfinansiering för prefekter, administrativa chefer, ekonomihandläggare och forskare.

Stockholms universitet

Fakturaadress

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: institutionsnummer

Inrikes - inbetalningar

Bankgiro 5050-0206 (Danske bank)

Utrikes - inbetalningar

Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm
Bankkonto: 12810117756
IBAN: SE1612000000012810117756
SWIFT/BIC: DABASESX

Organisationsnummer: 202100-3062
Vat.nr: SE202100306201