IT

Phishing, vishing, spoofing och hotmejl

Olika typer av bedrägeriförsök blir allt vanligare. Det vanligaste är olika varianter av mejlbedrägerier, men även telefonbedrägerier förekommer. Var naturligt skeptisk mot mejl med länkar, och lämna aldrig ifrån dig ditt lösenord till någon.

Förändringar rörande större massutskick från januari 2019

IT-avdelningens tjänst för större massutskick avvecklas fr.o.m. januari. Istället får var och en producera sitt utskick och skicka det själv. Utskicket måste fortfarande godkännas av kommunikationschefen.

Tänk på det här när du ska vara ledig i jul

Tänk på att hänvisa din telefon och lägga in ett frånvaromeddelande i e-posten när du ska vara ledig. Meddela eventuella avvikelser i öppettider m.m. så att telefonisterna kan koppla samtalen rätt.

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen