Arkiverad driftinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Driftinformation
  7. Arkiverad driftinformation

Arkiverad driftinformation

Planerat underhåll webbpubliceringsverktyget Polopoly 2020-07-13 kl.08.00–11.00

Tisdagen den 13 juli kl 08.00 – 11.00 sker planerat underhåll på webbredaktörsgränssnittet i Polopoly. Du kommer inte kunna logga in i redaktörsgränssnittet under tiden för underhållet. Det kan även uppstå kortare störningar på universitetets webbplatser när underhållsarbetet pågår. Mer … Läs mer

Planerat underhåll webbpubliceringsverktyget Polopoly 2020-07-07 kl.08.00–11.00

Tisdagen den 7 juli kl 08.00 – 11.00 sker planerat underhåll på webbredaktörsgränssnittet i Polopoly. Du kommer inte kunna logga in i redaktörsgränssnittet under tiden för underhållet. Det kan även uppstå kortare störningar på universitetets webbplatser när underhållsarbetet pågår. Mer … Läs mer

Planerat underhåll utbildningsdatabasen SISU 2020-07-01 kl 10.00-11.00

Onsdagen den 1 juli kl 10.00 – 11.00 sker planerat underhåll på kurskatalogen SISU. Under tiden för underhållet kan du inte använda SISU alls. On Wednesday July 1, between 10.00 AM and 11.00 AM, SISU will be undergoing maintenance work. … Läs mer

Planerat underhåll central nätverksutrustning 2020-06-27 kl 09:00-13:00

På lördag den 27 juni kl 09:00 – 13:00 utförs planerat underhållsarbete på central nätverksutrustning i syfte att få förbättrad funktionalitet, säkerhet och stabilitet. Arbetet kan innebära kortare störningar/avbrott vilket tillfälligt kan påverka åtkomsten till vissa centrala tjänster som t … Läs mer

Planerat underhåll webbpubliceringsverktyget Polopoly 2020-06-24 kl 16.00–16.30

Onsdagen den 24 juni kl 16.00 – 16.30 sker planerat underhåll på webbredaktörsgränssnittet i Polopoly. Du kommer inte kunna logga in i redaktörsgränssnittet under tiden för underhållet. Det kan även uppstå kortare störningar på universitetets webbplatser när underhållsarbetet pågår. On … Läs mer

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen