Arkiverad driftinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Driftinformation
  7. Arkiverad driftinformation

Arkiverad driftinformation

Driftstörning Printomattjänsten 2021-05-10 08:30

Det är för närvarande en driftstörning som påverkar inloggningen till vissa printomatskrivare. Felsökning pågår. There is currently a service disruption which affects the login on some Printomat printers. Troubleshooting is in progress.

Driftstörning Kursvärderingstjänsten avhjälpt 2021-05-05 11:06

Driftstörning Kursvärderingstjänsten avhjälpt 2021-05-05 11:06

Driftstörning Kursvärderingstjänsten 2021-05-05 16:00

Det är för närvarande en driftstörning som gör att e-post inte skickas från Kursvärderingstjänsten. Det innebär att studenter inte får e-post om att kursvärdering finns tillgänglig och kan fyllas i. Studenterna har dock åtkomst till kursvärderingen via den länk som … Fortsätt läsa

Driftstörning Kursadmin och Kursvärderingstjänsten löst 2021-05-05 15:40

Den tidigare driftstörningen som påverkade Kursadmin och Kursvärderingstjänsten är nu löst. The operational disruption which affected Kursadmin and Kursvärderingstjänsten has now been resolved.

Driftstörning Kursadmin och Kursvärderingstjänsten 2021-05-05 13:25

Vi har för närvarande en driftstörning som orsakar långa svarstider i Kursadmin och Kursvärderingstjänsten vilket påverkar skapande av och uppdateringar i kursplatser och kursvärderingar. Felsökning pågår. We currently have an operational disruption that causes long response time in Kursadmin and … Fortsätt läsa

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen