Arkiverad driftinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Driftinformation
  7. Arkiverad driftinformation

Arkiverad driftinformation

Driftstörning Mondo 2018-02-15 kl 15.10

Det finns för närvarande en driftstörning i Mondo som gör att kursflikar och annan information tillfälligt inte syns. Felsökning pågår. We’re currently experiencing problems in Mondo. Course sites and other information may be temporarily invisible. Troubleshooting is in progress.

Planerat underhåll Raindance fakturaportal 2018-02-16 kl. 17.00-02.00

Fredagen den 16 februari kl. 17.00 –02.00 sker planerat underhåll på Raindance fakturaportal (leverantören CGI startar om portalen). Omstarten går snabbt, men de kan inte ange exakt klockslag. Under tiden för underhållet kan du inte logga in i portalen alls.

Driftstörning Mondo löst 2018-02-08 12:20

Den tidigare driftstörningen som påverkade prestandan i Mondo är nu löst.

Driftstörning Mondo 2018-02-08

Vi har för tillfället prestandaproblem i Mondo vilket gör att det går långsamt eller inte alls att arbeta i Mondo. Felsökning pågår At the moment we are experiencing problems with Mondo.

Planerat underhåll telefoni 2018-02-17 kl 8-12

Lördagen den 17 februari med start kl 08.00 sker planerat underhåll på universitetets telefonisystem. Under arbetet kan samtal brytas och kortare avbrott om ca. 1 minut uppstå. Detta berör både fast telefoni, mobil anknytning (MEX ) och larmledningar. On Saturday … Läs mer

Kontakt

Kontakta Helpdesk

su.se/serviceportalen

I Serviceportalen hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen