Arkiverad driftinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Driftinformation
  7. Arkiverad driftinformation

Arkiverad driftinformation

Planerat underhåll Athena 2021-06-22 kl 07.00-08.00

Tisdagen den 22 juni kl 7.00 – 8.00 sker planerat underhåll på Athena. Detta kan yttra sig som problem att logga in i Athena. Om du inte kan logga in är det bra att prova igen efter en liten stund. … Fortsätt läsa

Planerat underhåll webbpubliceringsverktyget Polopoly 2021-06-23 kl 08.00–11.00

Onsdagen den 23 juni kl 08.00 – 11.00 sker planerat underhåll på webbredaktörsgränssnittet i Polopoly. Du kommer inte kunna logga in i redaktörsgränssnittet under tiden för underhållet. Det kan även uppstå kortare störningar på universitetets webbplatser när underhållsarbetet pågår. Mer … Fortsätt läsa

Planerat underhåll Raindance/fakturaportalen 2021-06-14 kl 13-17

Idag måndag 14 juni kl 13.00-17.00 sker planerat underhåll på Raindance/fakturaportalen. Under tiden för underhållet kan du inte logga in i systemet.

Driftstörning schema.su.se 2021-06-11 09:01

För närvarande är det en driftstörning som påverkar schema.su.se.Tjänsten går ej att nå. Felsökning pågår. There is currently a service outage which affects schema.su.se. The service cannot be reached. Troubleshooting in progress.

Förlängt underhåll Kursadministrationstjänsten 210609 17:00 till 210610 08:00

Det planerade underhållet av Kursadministrationstjänsten tar längre tid än beräknat. Uppgraderingen beräknas pågå fram till kl. 8:00 på torsdagsmorgonen. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig. The maintenance for the Course Administration Service takes longer than expected. The upgrade is … Fortsätt läsa

Kontakt

Kontakt

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen