Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att:

 • Hjälpa besökare på våra webbplatser att hitta och förstå vad SU erbjuder

 

Mätområden

Måluppfyllnad kommer att ske genom att följa upp användandet av sökfunktionen utifrån följande kriterier:

 1. Enklare att hitta och använda sökfunktionen
 2. Bättre presentation av sökresultat
 3. Aktuellt/relevant innehåll ska visas högst i sökresultaten
 4. Möjlighet till att berika sökresultat och ge förslag på alternativ

 

Tidsplan

Tidsplanen kommer löpande att uppdateras men ser i nuläget ut som följer:

 • Januari - April: Kravfångst och interaktionsdesign: Klart
 • Maj - Juni: Utvecklingsarbete: Klart
 • Juni: Release 1: Klart
  Fokus i denna release ligger på att aktuellt/relevant innehåll ska visas högst i sökresultaten (mätområde 3) genom att hjälpa redaktörerna att göra aktuellt innehåll sökbart och på ett enklare sätt ta bort inaktuellt innehåll. Dessutom görs vissa förbättringar i hur sökresultat presenteras (mätområde 2).
 • Juli - Oktober: Utvecklingsarbete: Klart
 • Oktober: Release 2: Klart
 • Oktober - Maj 2018: Utvärdering och uppföljning