För närvarande syns en ökning av så kallade spoofingmejl. Spoofing betyder att någon ”lånar” en korrekt mejladress (till exempel en SU-adress) och skickar ett mejl som ber en medarbetare att göra en utbetalning. Mejlet ger ofta uttryck för att det är bråttom att göra betalningen och kan se ut att komma från till exempel medarbetarens chef. Det är klokt att vara naturligt skeptisk till mejl av den här typen och ta för vana att alltid motringa till den som står som avsändare för att dubbelkolla innan du agerar på mejlet. Detta gäller även om mejlet ser ut att vara från en legitim avsändare.

Om du har några frågor – kontakta Informationssäkerhetsfunktionen