Mondoarkivering

Innan sommarledigheterna blev allt klart för institutionerna och avdelningarna att arkivera handlingar i Mondo digitalt. De flesta institutioner har startat arbetet och även deltagit på informationsmöten.

Nedstängning av Mondo i steg

IT-avdelningen har tidigare meddelat de administrativa cheferna att all möjlighet att skriva/ändra/registrera i Mondo kommer att stängas av under sommarledigheten. Tyvärr kan vi nu konstatera att det inte kommer att gå att försätta Mondo i ett sådant ”läsläge”, där alla kommer åt sin information men inte kan göra några ändringar. I dagsläget är endast funktionen ”skapa ny kurssajt” avstängt.
 

Det är därför av största vikt att ingen använder Mondo för någon form av utbildning/arbete/kommunikation från och med nu. Detta gäller alltså även sajter som används för andra ändamål än utbildning.
 
Vi har också fått ett beslut via den fastslagna budgeten att Mondo kommer att stängas ner för all åtkomst, alltså även för arkivering, i slutet av 2020.