Många har säkert hört nyheterna i media om cyberattackerna som åter drabbat stora organisationer i olika länder. Den skadliga koden utnyttjar en sårbarhet i Windows.

Det finns en säkerhetsuppdatering från Microsoft som täpper till säkerhetshålet, och IT-avdelningen distribuerade denna säkerhetsuppdatering till alla datorer som är anslutna till Arbetsplatstjänsten redan när den kom i mars, och IT-avdelningen har stängt av den tjänst där sårbarheten finns på alla datorer som har installerats under det senaste halvåret.

Det är som alltid viktigt att se till att datorn har de senaste uppdateringarna, det gäller både operativsystemet och även andra program som t. ex. webbläsare och tillägg till dessa.