Frågan om digitala signaturer har aktualiserats på grund av den rådande coronapandemin. IT-avdelningen tittar på olika lösningar för detta, bland annat EduSign som är den tjänst som SUNET tillhandahåller. EduSign är än så länge i ett utvecklingsskede, och alla förutsättningar för att kunna använda tjänsten på ett säkert sätt är ännu inte på plats. IT-avdelningen avråder därför från att använda EduSign i det här läget och återkommer med ytterligare information så snart som det är möjligt.