Om du ska ta emot gäster som behöver tillgång till internet kan du själv skapa en s.k. engångskod och ge till din gäst. Du skapar koden genom att gå till nfg.su.se (fr. o. m. 7 december)

Engångskoder ersätter de IT-accesskort (s.k. ”skraplotter”) som tidigare användes för att ge gäster tillgång till internet. En engångskod ger tillgång till Stockholms universitets publika nät (SU) under en vecka.  Institutioner/motsvarande distribuerar själva engångskoden till sina gäster.

En engångskod kan också delas ut till en större grupp personer, t.ex. för en konferens eller liknande, i dessa fall används samma kod till hela gruppen.

Om en gäst ska stanna en längre period bör institutionens SUKAT-ansvarige istället beställa ett personligt användarkonto ett sk. universitetskonto.

Om du har gamla IT-accesskort (skraplotter) liggande kan du slänga dem eftersom de upphör att fungera den 6 december.