De flesta av universitetets IT-system använder samma inloggningstjänst, s.k. Single Sign On, SSO. Det gör att när du loggar in med ditt universitetskonto i ett system och sedan går till ett annat system så är du redan inloggad även där. Inloggningen är giltig i 10 timmar och nästa dag får du logga in igen. 

Hittills har du varit tvungen att logga in separat i webmail, men fr. o. m. den 21 februari  kl 17.00 ansluts även webmailen till den gemensamma inloggningstjänsten, vilket gör att det kommer fungera där precis som för alla andra gemensamma IT-tjänster.

När den här förändringen är genomförd kommer du inte längre att kunna logga ut från webmailen som tidigare. För att ”logga ut” från webmail behöver du nu stänga din webbläsare.