I normalfallet är endast prefekt/motsvarande behörig att göra beställningar som genererar en kostnad. För att tydliggöra vem som har behörighet att beställa och för att undvika att obehöriga kan lägga beställningar inför IT-avdelningen en förändrad behörighetsstruktur i SUKAT.

I SUKAT finns redan idag ett antal funktioner definierade. Dessa funktioner är t.ex. ”SUKAT-ansvarig”, ”telekontaktansvarig” etc. Respektive institution/motsvarande ansvarar för att rätt personer är utsedda och att dessa personer har rätt funktioner kopplade till sig i SUKAT.

Fr. o. m. den 1 mars kommer dessa funktioner ges ett utökat ansvar och t. ex. få möjlighet att beställa tjänster i Serviceportalen. I flera fall kommer beställningsformulären i Serviceportalen endast vara åtkomliga för personer med rätt behörighet.

På grund av detta är det viktigt att varje institution/motsvarande går igenom de personer som idag är namngivna på dessa funktioner och säkerställer att rätt personer finns definierade för respektive roll. För de roller som ej är namnsatta så gäller regeln att enbart prefekt/motsvarande har rättighet att lägga beställningar tills delegering skett i SUKAT.

De roller som för närvarande finns definierade i SUKAT är:

Funktion: Licensansvarig
Behörighet att beställa licenser via IT-avdelningen eller via Uppsalaservern.

Funktion: Lokalt IT-ansvarig
Behörighet att lägga beställningar för nät som genererar kostnader för institutionen (t.ex nya nätverksuttag). Behörighet att beställa e-postlistor och funktionskonton.

Funktion: Nyckel- och passerkortansvarig
Behörighet att beställa passerkort, nycklar och öppning/låsning av dörrar.

Funktion: Printansvarig
Behörighet att beställa Printomatskrivare och relaterade tjänster via IT-avdelningen.

Funktion: SUA-ansvarig
Behörighet att beställa eller säga upp Arbetsplatstjänsten eller tjänster som utförs mot timdebitering.

Funktion: SUKAT-ansvarig
Ansvar för att institutionens/motsvarande information är korrekt i SUKAT, behörighet att beställa nya universitetskonton, ändringar och ansvarar för att meddela när medarbetare slutar.

Funktion: Telekontaktansvarig
Behörighet att beställa telefonitjänster.

 

Denna förändring införs från och med den 1 mars 2017, varför respektive institution/motsvarande ombeds att genomföra en översyn samt meddela eventuella förändringar eller tillägg avseende vilka personer som ska inneha respektive roll innan detta datum. Förändringar och tillägg beställs via Serviceportalen (beställning av ändring i SUKAT).

Detta för att undvika att personer som behöver kunna lägga beställningar inte längre kan göra det. Prefekt/motsvarande har alltid denna rättighet även om delegering skett i SUKAT.

För mer information om denna förändring, kontakta Eric Fogelström på tfn 08-16 41 72 eller via e-post