Från och med den 1 oktober kommer Zoom att ligga i linje med övriga IT-tjänsters inloggningstider. Detta innebär att du kommer loggas ut efter 12 timmar. Detta kommer påverka alla Zoom-användare och det är naturligtvis bara att logga in på nytt när du vill använda Zoom igen.