Nu sker förändringar i hanteringen av licenser för Zoom webinar. Tidigare har institutionerna kunnat ”låna” licenser av IT-avdelningen men från och med 1 oktober är det inte längre möjligt, utan de institutioner som behöver hålla webinarier i Zoom måste beställa egna licenser. Licensen hyrs på årsbasis.

Det kommer gå till så att institutionen beställer sina webinarlicenser från IT-avdelningen (via Serviceportalen) och sedan faktureras institutionen. Institutionens webinaradministratör kan sedan tilldela behörighet till de lärare som ska undervisa i webinarform vartefter behovet uppstår.

Mer information om Zoom webinarlicens