S.k. ”spoofing”, eller förfalskade avsändare har blivit ett vanligt sätt att försöka lura organisationer på pengar. Det dyker upp ett e-postmeddelande, ofta till ekonomihandläggare med begäran om brådskande  betalning av en faktura. I dessa fall förfalskas avsändaradressen så att e-posten ser ut att helt regelrätt komma från en aktuell chef eller liknande och e-posten innehåller ibland all relevant information för att verkställa betalningen.

Informationssäkerhetsfunktionen vill be dig att vara uppmärksam på alla sorters fakturor som inte ser ut att riktigt höra till det normala flödet och/eller som ser märkliga ut på annat sätt. Ofta är dessa meddelanden kortfattade och på lite dålig svenska, vilket kan uppfattas som att avsändaren bara har haft bråttom, men det finns även exempel på meddelanden som ser helt korrekta ut.

Om du har tagit emot ett e-postmeddelande som du misstänker kan vara ett försök till bedrägeri ska du omgående anmäla det till infosakfunktionen@su.se samt till den person som står som avsändare till e-postmeddelandet.

Observera dock att du aldrig ska svara på ett misstänkt meddelande, utan skicka denna information i ett nytt separat meddelande.