Det har förekommit bedrägeriförsök via telefon som går ut på att lura personer som har Eurocard att lämna ut sitt kortnummer. Personen som ringer utger sig från att ringa från en bank och säger sig behöva kortnumret för att verifiera kortets säkerhet och att det inte har använts på ett otillbörligt sätt.

Sådan information ska aldrig lämnas ut över telefon. Det finns ingen bank som har rutinen att ringa upp och fråga efter kortnummer eller annan känslig information på det sättet.

Om du får ett telefonsamtal som du misstänker kan vara ett försök till bedrägeri ska du omgående avsluta samtalet och anmäla det till infosakfunktionen@su.se. Skriv ner så mycket information som möjligt, t. ex. från vilket telefonnummer samtalet kom, tidpunkt och vad samtalet handlade om.

Informationssäkerhetsfunktionen hanterar sedan ärendet i samverkan med Sektionen för fysisk säkerhet.