IT-arenan, IT-avdelningens nya nätverk för data- och systemansvariga, administrativa chefer och andra IT-intresserade hade sitt första möte i förra veckan.

Syftet med IT-arenan är nå en ökad samverkan och erfarenhetsutbyte inom IT-området. Det är mötesplatsen där vi träffas för att diskutera gemensamma frågeställningar, utmaningar och idéer som syftar till att göra verksamheten ännu bättre. Inte minst ges det tillfälle att inspirera och lära av varandra!

Ett sextiotal personer från olika institutioner och förvaltningsavdelningar deltog i det första mötet som handlade om IT-avdelningens uppdrag och målbild, IT-säkerhet, IT-klientupphandlingen samt Zoom Rooms. Det var stort intresse och mycket livliga diskussioner. Mötet avslutades med fika och workshop där alla som ville fick lämna förslag på ämnen att ta upp på framtida möten på IT-arenan. Datum för nästa IT-arena är inte fastställt ännu, men håll utkik på Medarbetarwebben så kommer snart ett datum!