Det finns flera sätt att ansluta till universitetets nätverk och olika tjänster ger åtkomst till olika saker. Här försöker vi reda ut vad du behöver för att kunna få åtkomst till det du behöver. 

Fjärranslutning (VPN) är en krypterad förbindelse till universitetets nätverk som ger användare möjlighet att ansluta från valfri plats med internetanslutning med liknande funktionalitet som från sin ordinarie arbetsplats. VPN står för "Virtual Private Network" och är en vanligt förekommande lösning för säker anslutning till skyddade nätverk.

Med hjälp av VPN kan du till exempel komma åt filerna i din hemkatalog och system inom SU (t. ex. Raindance/Mercur) och biblioteksdatabaser. I vissa fall kan det vara så att din institution/motsvarande har begränsat resurser eller system till ett specifikt lokalt nätverk. Kontakta då ansvarig på institutionen och hör om denna resurs kan tillgängliggöras på SU- nätverket.

Tjänsten Fjärrskrivbord (RDP) gör det möjligt att ansluta t. ex. till din dator på kontoret från datorn hemma. Av säkerhetsskäl är fjärrskrivbord inte tillgängligt från internet, och du kan inte komma åt din dator via Fjärrskrivbord (RDP) med hjälp av enbart VPN. För att kunna ansluta via Fjärrskrivbord (RDP) måste en behörig beställare på din institution/motsvarande beställa öppning i universitetets brandvägg. Vid beställning av brandväggsöppning, ange ”VPN” som från-adress.
 

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Helpdesk via Serviceportalen