Har du kurser som innehåller filmer producerade av Medieproduktion för oktober 2016? Medieproduktion lägger ner sin gamla streamingserver i december 2017, och de gamla filmerna måste flyttas över till den streamingtjänst som nu används. Medieproduktion hjälper dig att göra detta bara du meddelar vilka filmer det gäller. De filmer som det gäller har www2.su.se/media… i webbadressen. 

Gör såhär:

  1. Starta filmen så att ett webbfönster öppnas
  2. Kopiera hela webbadressen (URL:en)
  3. Klistra in URL:en i ett e-postmeddelande till medieproduktion@su.se
  4. Du får ett svar med en ny länk till filmen.