Stockholms universitet är en del av federationen SWAMID och behöver därför följa deras regler kring hur konton hanteras. En del av regelsättet är tillitsnivåer på konton. Enkelt förklarat är det en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar kontot. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen själv som lämnat uppgifterna och på den högre nivån  (AL2) har en legitimationskontroll eller motsvarande gjorts.

Olika tjänster kräver olika tillitsnivåer, och det trådlösa nätet eduroam kräver t. ex. nivån AL1. Universitetet har tidigare inte haft några tillitsnivåer alls, men slår nu på denna funktion för att öka säkerheten och följa de regler som finns för federationen SWAMID. 

Du kan fortsätta att ansluta till eduroam precis som vanligt utan att göra någonting men om du behöver hämta ut ett nytt eduroam-lösenord måste du först höja dig till AL1. 
Det gör du genom att gå till su.se/aktivera och bekräfta ditt konto med hjälp av till exempel antagning.se eller eduID. 

Förändringarna gäller eduroam från och med 2 juli, och du hittar mer information om tillitsnivåer i Serviceportalen