Det finns ett antal anställda som har registrerat ett eget konto hos Zoom med sin e-postadress från SU. Detta orsakar en del problem som gör att vissa funktioner som till exempel Breakout Rooms inte fungerar som de ska. 

Du som har använt din SU-mejladress på ett eget konto hos Zoom kommer därför behöva byta mejladress på ditt privata Zoom-konto för att fortsätta kunna ansluta till föreläsningar och möten som ordnas på SU. Detta för att vi ska kunna säkerställa säkerheten och funktionaliteten i Zoom.  Om du inte vill byta adress på ditt privata Zoom-konto kan du välja att migrera det till SU.

När du loggar in kommer du mötas av ett val att flytta ditt konto till SU eller att byta adress på ditt gamla konto:
 

Uppdatera mejladress hos Zoom

Under juni kommer alla mejladresser som hör till universitetet att registreras i universitetets Zoom-tjänst vilket gör att de som då inte ändrat sin adress hos Zoom tvingas göra det när de loggar in i Zoom. 

Genom denna förändring säkerställer vi att Zoom på universitetet fungerar korrekt och att våra aktiviteter i Zoom går över nordisk infrastruktur.