I förra veckan meddelade Zoom att de skulle införa funktionen ”väntrum” som standardinställning på alla möten. Nu har Zoom ändrat sig och väntrum blir inte tvingande. 

I november sker dock en förändring som innebär att alla möten måste ha minst en av tre säkerhetsinställningar aktiverade. Det betyder att du antingen måste använda lösenord, väntrum eller ha kryssat i att endast behöriga kan ansluta (”only authenticated users can join”). Rekommendationen är att du redan nu använder de funktionerna för att undvika störningar i dina möten.

Anledningen till förändringen är naturligtvis att försöka undvika att obehöriga personer ansluter till möten för att sabotera vilket har förekommit.