Sedan en tid tillbaka finns en automatisk telefonist inbyggd i vårt telefonisystem. Det går bra att ringa till den för att få hjälp med hänvisning eller för att bli kopplad till andra inom vår växel.

Fr. o. m. nu (den 1 november) styrs de interna samtalen om till den automatiska telefonisten. Detta görs på prov och efter ett par månader sker en utvärdering.

Det betyder att när du ringer till växeln från din MEX (genom att slå 2000) eller fasta telefon (genom att slå 09 eller 2000) så kommer du istället för att hamna hos telefonisterna i växeln komma till den automatiska telefonisten. Säg ”hänvisa” om du vill hänvisa din telefon pga. möte, sjuk, semester eller liknande, och vill du bli kopplad till en person så säger du personens för- och efternamn så får du hjälp.

Tänk på att tala tydligt och att ovanliga namn kan vara extra svåra att tolka för systemet. Systemet ”lär sig” mer och blir bättre ju mer det används.

Det går alltid att komma vidare till en telefonist i växeln genom att när som helst säga ”telefonist” eller ”växeln” till den automatiska telefonisten så kopplas du över till telefonisterna.

OBS – när du ska ringa till telefonisterna – ring alltid ”internt” dvs 2000 eller 09 istället för 08-16 2000.

Har du synpunkter eller frågor om det här är du välkommen att kontakta Helpdesk.