På grund av att nytt avtal för köp av datorer dröjer är det inte möjligt för verksamheter inom universitetet att köpa datorer via inköpsportalen Wisum/Raindance efter den 30 november. Samtliga institutioner rekommenderas därför att behovsinventera nyinköp av datorer baserat på behov fram till och med första kvartalet 2020. 

Beställningar bör göras senast 20 november för att hinna hanteras innan avtalet går ut. Observera att detta endast avser datorer och surfplattor. Avtalen för servrar och lagring, telefoni och kringutrustning löper på så dessa går att köpa även efter den 30 november.

IT-avdelningen ansvarar för att kunna leverera datorer inom ramen för Arbetsplatstjänsten inklusive hårdvara, samt hanterar trasiga datorer som serviceärenden på befintligt köp enligt ordinarie rutin, även efter november. Det finns även en liten möjlighet till direktupphandling via Ekonomiavdelningen men takbeloppet är begränsat för hela lärosätet.

Frågor om inköp  besvaras av Inköps- och upphandlingssektionen på Ekonomiavdelningen

Frågor om Arbetsplatstjänsten och service besvaras av IT-avdelningen.