Den serveruppgradering som krävdes för att tillgängliggöra tjänsten för datorer som inte är anslutna till Arbetsplatstjänsten är nu genomförd och Inventeringstjänsten är därför tillgänglig för samtliga institutioner/motsvarande.

Inventeringsklienten för Mac och Linux fungerar dessvärre ännu inte tillfredsställande varför tjänsten inte kan lanseras för dessa plattformar riktigt än. Förhoppningen är att ha en hållbar lösning på detta efter sommaren.