Användningen av e-mötestjänsten Zoom har ökat lavinartat de senaste dagarna och sedan förra veckan har det tidvis varit lite problem med tjänsten. 

Alla lärosäten som nyttjar Sunets e-mötestjänst Zoom delar på resurser i ett datacenter med kunder i hela Norden. 

Det finns möjlighet att spela in sin föreläsning och sedan streama den. Se länk nedan för instruktion hur du gör för att spela in lokalt på din dator. 

För att öka kapaciteten direkt har IT-avdelningen sänkt videoupplösningen i Zoom.

Zoom har hittills inte använt mer än ca. 40% av maximal kapacitet. Ny hårdvara för att expandera kapaciteten i tjänsten med minst 200% är beställd och beräknas vara på plats om ca. fyra veckor.

I väntan på att kapaciteten har byggts ut har SU övergått till den globala instansen av Zoom. Denna har avsevärt högre kapacitet, men övergången medför att vår data för tillfället lagras i Frankfurt istället för i Norden. Detta gör att det inte är lämpligt att spara inspelningar i molnet just nu och därför har den möjligheten stängts av och all data lagras lokalt..


Kom igång med Zoom: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1103512

Spela in lokalt: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473-Local-Recording