Det har varit skakigt i Athena på grund av den ökade distansundervisningen. Athena på SU påverkas av att itslearnings lärplattform också används av många grund- och gymnasieskolor som också gått över till distansundervisning vilket lett till kraftigt ökat tryck på tjänsten. Under de senaste veckorna har trafiken ökat med 500% för vår leverantör itslearning. De har jobbat mycket hårt med att utöka serverkapaciteten och underliggande infrastruktur. Den enskilt största åtgärden har varit att de under de senaste dagarna flytta delar av kunderna till en ny (GDPR-granskad) molnleverantör. Vissa delar av Athena (som t. ex. inlämningsuppgift/assignments) kan fortfarande upplevas som långsamma men itslearning jobbar på att lösa även detta.

Kan vi återgå till att använda Mondo?

I samband med prestandaproblemen för Athena har det kommit frågor till IT-avdelningen angående att återgå till den tidigare lärplattformen Mondo. Mondo har inte uppdaterats på länge och ett avvecklingsprojekt med syfte att avveckla plattformen har startats. Det går inte att garantera att systemet kommer att fungera och IT-avdelningen avråder därför starkt från att återgå till Mondo. Om man ändå väljer att använda Mondo så gör man det på egen risk.