Universitetets nuvarande avtal för köp av datorer går ut den 30 november. Den första upphandlingen för ett nytt avtal blev överprövad och universitetet valde då att avbryta den och gå ut med en ny upphandling. I och med att det fanns risk finns för en avtalslös period rekommenderade Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen tidigare att institutioner/verksamheter skulle köpa på sig cirka tre månaders behov av datorer. 

Nu är det dock klart att det inte sker någon överprövning av upphandlingen. Detta innebär att Stockholms universitet kan teckna avtal med ATEA Sverige och att avtalsstart är satt till 1 december 2019.

Implementering av beställningsflödet kommer att startas omgående och prognosen är att beställningar kommer att kunna göras i E-handelsportalen från och med 17 december. Observera att vi i och med avtalet för detta produktområde påbörjar avvecklingen av inköptsportalen Wisum, då Wisum ej uppfyller ESV:s krav på e-handel. Detta innebär att datorer enbart kommer att vara tillgängliga för beställning via E-handelsportalen/Raindance eller för Arbetsplatstjänsten inklusive hårdvara via Serviceportalen. Det är därför viktigt att de verksamheter som ännu inte börjat e-handla via E-handelsportalen/Raindance kontaktar e-handelsfunktionen.

Ekonomiavdelningen erbjuder flera supporttillfällen, till exempel drop-in support och grundutbildningar i e-handelsportalen. Information om dessa hittar ni här.
Obs! Den information som tidigare gått ut om inköp av datorer, bland annat via Universitetsledningen informerar, gäller därmed inte längre.
 

Frågor om inköp  besvaras av Inköps- och upphandlingssektionen på Ekonomiavdelningen

Frågor om Arbetsplatstjänsten besvaras av IT-avdelningen